Valikko Sulje

Hyvällä Sydämellä -hanke

Nivalan Helluntaiseurakunta on mukana ESR+ -rahoitteisessa Hyvällä Sydämellä -hankkeessa, joka on suunnattu erityisesti työttömille vähävaraisille ja heidän perheilleen.

Seurakunnissa toimintaa ohjaavat hankevastaavat. Tukea annetaan aineellisena apuna, maksukortteina, sekä ohjaamalla avuntarvitsija oikeanlaisen avun piiriin. Lähtökohtana on avuntarvitsijan henkilökohtainen kohtaaminen ja hänen avuntarpeensa.

Seurakuntamme pitää parillisina kuukausina kuukauden loppupäässä maksukorttien jakopäivät. Tarkemmista päivistä ilmoitamme FB-sivuilla (NiHe Nivalan Helluntaiseurakunta) ja ulko-ovella ilmoitustaululla. Mahdollisista tulevista jako- poikkeuksista ilmoitamme samoissa paikoissa.

Lisätiedusteluja voi kysyä hankevastaavaltamme Mikko Autiolta. Yht +358 45 78350985

Erityisen tärkeää on avunsaajan:

  • henkilökohtainen kohtaaminen ja keskustelu
  • osallisuuteen ohjaaminen
  • yhteistyö erilaisten palveluntuottajien kanssa kuten alueen sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, seurakunnat sekä erilaiset järjestöt ja hankkeet

Toimintamme tavoitteita ovat avunsaajan:

  • akuutin taloudellisen tilanteen osaratkaisu
  • yhteisöllisyyden ja mielen hyvinvoinnin lisääminen
  • elämänhallintataitojen vahvistaminen