Valikko Sulje

Matt 5:17-19? Ollaanko sittenkin lain alla?

Ilosanomaa vastaan esitetään välillä hyvinkin voimakkaita vastaväitteitä, jotka voivat hämmentää uskovia. Yksi sellainen on Matt 5:17-19 kuvaileminen ristiriitaisena Paavalin opetuksien kanssa. Mitenkä me uskovat emme ole enää lain alla, vaikka Jeesus itse sanoi selkeästi ” Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.” Epäilyksen siemenen heittävät eivät kuitenkaan muista kiinnittää huomiota mitä Jeesus tarkalleen sanoo. Hän täyttää lain ja profeetat, eli Jeesus kertoo toteuttavansa lain ja profeettojen sisältämän perimmäisen tarkoituksen. Ne kertovat Hänestä sovittajana.

Mooseksen laki ei ollut pelkästään ohjekirja Israelin kansalle, vaan se kertoi esikuvien kautta Jeesuksen tulevasta sovituksesta. Laki oli myös profetiaa Kristuksesta, josta profeetat kertoivat tarkemmin. Sen takia Jeesus mainitsee yhdessä lain ja profeetat, korostaen niiden olevan keskenään yhdessä kertomassa Hänestä. Matt 11:13 Jeesus korostaa kuinka laki, profeetat ja Johannes kastaja mukaan lukien yhdessä ennustavat tulevasta Messiaasta. Ei ole järkeä kumota sellaista, joka todistaa Hänestä itsestään ja Jumalan lupauksesta. Jos laista poistettaisiin pieniäkin palasia, se poistaisi samalla ennustuksen Kristuksen tulevasta sovituksesta. Lain täyttyminen viittaa lain ja profeettojen lopulliseen tarkoitukseen. On tuleva Messias joka on synnitön ja täydellinen uhri. Toteuttaaksemme lain vaatimuksen, täytyy toteuttaa lain perimmäinen vaatimus. Turvautua Kristukseen sovittajana josta laki kertoo. Suuruus lain noudattamisesta Matt 5:19 saadaankin ymmärtämällä että kyse on Kristuksesta, Hänen tahtoonsa alistumisesta. Koska laki on profetiaa kohti Kristusta, on koko lain noudattaminen kulminoituva Jeesuksen opetuksien noudattamiseen, johonka sisältyy myös uskominen Hänen lupauksensa pelastuksesta.

Tästähän Raamattu sanookin seuraavaa Kol 2:9-10. ” Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja teillä on tämä täyteys Hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää.” Jeesuksessa on kaikki mikä täyttää vaatimuksen laista. Hänet ottamalla elämään olemme täyttäneet lain perimmäisen päämäärän, ottaneet sovituksen synneistämme ja saaneet iankaikkisen elämän.

Paavali kertookin Kol 2:16-19 esimerkkinä kuinka lain määräykset syömisestä, juomisesta, juhlista ja sapatista olivat varjoa tulevasta todellisuudesta, Kristuksesta. Jos tarrautuu näihin osiin laista, eikä Kristukseen, menee tärkein pointti laista ohi. Lain maali eli Kristus, joka antaa pelastuksen ja kasvun. Hepr 8:5 ja 10:1 yhtälailla kertovat, kuinka laki oli varjoa tulevasta sen täydellisestä olemuksesta, Jeesuksesta Kristuksesta. Mooseksen saamat ohjeet pyhäkön rakennusohjeista ja uhritoimituksista kertoivat Jeesuksen tulevasta täydellisestä uhritoimituksesta kaikkein pyhimpään (Hebr 9:11-15).

Sen takia lyhyesti vertauskuvalla kuvailisin Matt 5:17-19 seuraavasti. Kun autoa valmistetaan, siihen tarvitaan paljon ohjeita ja sääntöjä jotta se saataisiin valmiiksi. Auton valmistuttua edelleen on olemassa sen valmistussäännöt, mutta ne eivät merkitse autoa ajavalle samalla tavalla kuin auton rakentaneelle insinöörille. Rakennusohje on kuitenkin samalla ennustus siitä mitä saavutamme kun kaikki saadaan tehdyksi. Valmistuu auto. Ajajan kuuluu keskittyä olennaiseen ja ajaa autoa, eikä ryhtyä enää katselemaan rakennusohjeita. Niitä on turha käyttää valmiiseen tuotteeseen. Rakennusurakan on jo tehnyt insinööri joka uhrautui kuluttamaan oman terveytensä saadakseen auton valmiiksi autoilijalle. Jatkamme siitä minkä insinööri on saanut valmiiksi ja huolehdimme että auto toimii. Jotta auto toimisi, on hyvä pitää suhde sen valmistaneeseen insinööriin joka tietää läpikotaisin mitenkä se pysyy kunnossa. Parasta silloin kun insinööri on apuna 24/7. Laki oli ohje pelastukseen, johonka tarvittiin täydellinen ihminen toteuttamaan lain kertoma ennustus valmiista tuotteesta. Tuote nimeltään sovitus, iankaikkinen elämä. Toteuttajaksi Jeesus Kristus, joka on samalla itse tuotekin. Jeesuksen toteuttaman valmiin tuotteen sovituksen kanssa keskitymme laista siihen osaan mitä meidän kuuluu toteuttaa pysyäkseen Hänen armossaan. Room 3:21-26 ” Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Paavali antaa ymmärtää että laki ja profeetat todistivat tulevasta uudesta vanhurskauden ajan jaksosta jonka Jeesus sovituksellaan aloitti. Laki ohjaa ennemminkin ohjekirjan tapaisesti kohti sen todellista tarkoitusta, Kristusta. Paavali ei väitä että laki on paha vaan hyvä, (Room 7:12) mutta todellisuudessa ihmiselle ei ole tarkoitettu pystyä sitä toteuttamaan. Lailla on kuitenkin edelleen tarkoitus ohjata synnintuntoon ja kohti Kristusta (Gal 3:19-26). Huomaamme lain ohjekirjan olevan samalla kartta tiettyyn suuntaan. Se osoittaa Jeesuksen toteuttaneen lain vaatimuksen, jolloin kuka tahansa Jeesukseen uskova pääsee osalliseksi lain vaatimuksien täyttymisestä. Hänessä täyttyi synnin tuomio jotta sinä olisit vapaa synnin tuomiosta. Jos haluat olla Jumalalle uskollinen lain toteuttamisessa, olet valmis tekemään sen mitä laki alun perin vaatikin. Menet lain päämäärään Room 10:4 mukaan. ”Kristus on näet lain loppu (voidaan kääntää myös päämäärä ja täyttymys), vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ole lain alla Kristuksen kautta, jolloin Jumala näkee sinut Kristuksessa, vanhurskaana Jumalan lapsena.