Valikko Sulje

Siunaa vihamiestäsi, myös vihaamaasi hallitusta

6.12.2022 Suomi täyttää 105 vuotta, eli alkaa olemaan varsin kunnioitettavassa iässä. Silti tähän itsenäisyyspäivään verhoutuu monilla uskovilla synkkiä pilviä pään päälle. Nykyisen hallituksen ja sitä edeltävien lyhyen ajan takaa, eivät välttämättä ole arvopohjaltaan olleet kristittyjen mielestä oikeanlaisia. Toisaalta ei meillä kristityilläkään ole poliittisissa näkemyksissä aina yksimielisyyttä, onko jokin puolue tai ehdokas riittävän hyvä esikuva, tai ajaa asioita mitä miellämme tärkeiksi. Ei tarvitse mennä kauaksi kun Suomen kentällä Trump jakoi voimakkaasti eri leireihin, jopa seurakunnissa.

Olimmepa mitä mieltä tahansa mistäkin valtion hallinnosta, meille kaikille on annettu seuraava kehoitus 1 Tim 2:1-5. ”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 

Edellisen kohdalla on samaa taka-ajatusta kuten Jeesuksen vuorisaarnasta Matt: 5:43-45. ”Te olette kuulleet sanotuksi: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi’. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.”

Paavalin kirjoittamassa Timoteuksen kirjeen aikana Rooman keisarina oli Nero, joka tunnettiin julmuudesta. Hän aloitti systemaattisesti kristittyjen vainoamisen. Voisi inhimillisesti odottaa että Paavali kiroaisi koko Rooman hallinnon ja pyytäisi toimimaan samoin. Hän kehottaakin toimimaan päin vastoin. ” …kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta..”. Siunauksen ymmärrämme usein tarkoittavan, joka on yhtälailla raamatullista, hyvinvoinnin ja ilon lisäämistä. Näin siunaus näyttäytyy usein Aabrahamille annetussa lupauksissa. (1.Moos 12:1-3). Siunaus sisältää myös ajatuksen ohjata oikeaan suuntaan. Job 5:17 ja Hebr 12:5-11 kertovat kuinka osa Jumalan antamaa siunausta on myös kuritus, oikeaan suuntaan ohjaaminen elämässämme. Oikean suunnan antaminen ei ole kirousta, vaan se on myönteinen muutos niin siunatulle kuin hänen ympärillä oleville ihmisille. Paavalin kehoituksessa Timoteukselle näkyy tämä näkökulma. Kun siunataan esivaltaa, se vaikuttaa meihinkin. Saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa. Vihamiesten siunaamisen kautta Jumala vaikuttaa oikeanlaista muutosta niissä, jotka hallitsevat.

Sen takia ei tarvitse meidän pelätä siunata hallitusta, josta emme pidä. Pitää muistaa että Jumala on sallinut ja antanut esivallalle vallan. Kuitenkin Jumalalla on lopulta aina viimeinen sana sanottavana, ja Hän on asettanut jokaiselle hallinnolle rajansa.